Departament de qualitat

Seguretat Alimentària i Sistema APPCC

 

Segons el Reglament CE núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris, les empreses del sector alimentari són les principals responsables de la seguretat alimentària, per això la nostra empresa ha creat un procediment basat en els principis de l'APPCC (Anàlisis de Perills i Punts de Control Crític) on el Departament de qualitat és l'encarregat de vetllar per la seva aplicació, manteniment i compliment.

El sistema APPCC és un mètode de gestió de perills en l'àmbit de la seguretat alimentària. Es tracta d'una eina de reconeixement internacional per aconseguir la innocuïtat i l'aptitud dels aliments per al consum humà i el comerç internacional.

El nostre Departament de Qualitat, a més a més, s'encarrega de gestionar, diàriament, la qualitat organolèptica dels nostres productes, fent que sempre segueixin el mateix patró de qualitat.

Actualment, estem treballant per poder obtenir un segell de qualitat i una certificació superior.

Per a qualsevol informació poden contactar amb nosaltres a: qualitat@depuradoraservimar.com o 972.25.65.74 (Clara Vingut)

 

 

Pescadors de roses planta envasat, SL

En línia

Pescadors de roses planta envasat, SL

Gràcies per contactar amb Pescadors de Roses, ben aviat l'atendrem!

21:25