Condicions generals

Mitjançant el present document, es descriuen els termes i condicions de compra del web https://www.pescadorsderoses.com/es/ aplicables a totes les vendes realitzades a través d'aquesta plataforma en línia.

L'ús del lloc web https://www.pescadorsderoses.com/es/ i / o la realització de qualsevol comanda o acte de venda a través dels canals de venda fora d'establiment mercantil que habilita https: //www.pescadorsderoses. com / es /, impliquen el consentiment de l'usuari a les condicions de Compra i Política de privacitat i protecció de dades contingudes en aquest document, de les que Pescadors de Roses Planta Envasat SL es reserva el dret de modificació, sent les condicions aplicables les que siguin vigents en cada moment.

Informació Legal (article 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic)

El lloc web https://www.pescadorsderoses.com/es/ opera sota la raó comercial Pescadors de Roses Planta Envasat SL, marca i raó comercials propietat de Pescadors de Roses Planta Envasat SL, mercantil de nacionalitat espanyola amb CIF B55052633 i domicili social al carrer Moll de Ribera s / n; inscrita al Registre mercantil de Roses, a l'foli 202 de l'tom 2750 full número GI-49078 inscripció 1, Telèfon de contacte: 972.255.911; E-mail de Contactea: pescadors@depuradoraservimar.com.

Pescadors de Roses Planta Envasat SL té per objecte Venda a l'engròs i detall de peix i marisc fresc i congelat.

Pescadors de Roses Planta Envasat SL és distribuïdor oficial de totes les marques comercials presents en el lloc web.

 

Productes Oferits

L'ús dels noms comercials o marques registrades referents als productes oferts per Pescadors de Roses Planta Envasat SL en aquesta web pertanyen als seus legítims propietaris; no obstant això, el seu ús ha estat autoritzat a Pescadors de Roses Planta Envasat SL pels seus titulars o dret havents.

Les imatges i descripcions que apareixen a la web relatives als productes i marques objecte de comercialització, són propietat de Pescadors de Roses Planta Envasat SL (de les que l'empresa es reserva tots els drets d'ús) i / o dels seus proveïdors i titulars , els drets són reservats pels seus titulars sense que hi hagi, en cap dels dos casos la seva reproducció.

 


Disponibilitat

Totes les comandes de productes estan subjectes a la disponibilitat immediata dels mateixos i / o en el termini de lliurament estipulat. La disponibilitat dels productes en el lloc web s'actualitza en funció de l'estoc, sent voluntat que aquesta actualització sigui el més ràpida possible.

Si per causes alienes a la voluntat de Pescadors de Roses Planta Envasat SL determinat (s) article (s) apareguessin com a disponibles en estoc sense estar-ho i fossin adquirits per un usari del web, Pescadors de Roses Planta Envasat SL l'informarà d'això per e-mail i es compromet a actuar de bona fe i li reemborsarà qualsevol quantitat que es pogués haver abonat sense cap tipus de penalització a través del mateix mitjà pel qual s'ha realitzat.

 

Tarifes, impostos i despeses

Pescadors de Roses Planta Envasat SL porta a terme un rigorós control per garantir que els preus oferts es corresponen amb el valor de venda a el públic estipulat per la marca i la seva política comercial. No obstant això, els preus dels articles publicats al web són susceptibles de variació pel que en cas de produir-se una errada en el preu final d'algun dels articles exposats Pescadors de Roses Planta Envasat SL es compromet a anunciar als usuaris, amb el més aviat possible, el preu real corregit de venda, oferint als clients afectats la possibilitat de reconfirmar la comanda, o la possibilitat de desistir de la compra sense cap despesa.

Si no és possible contactar amb l'usuari la comanda es considerarà cancel·lat i se li reemborsarà la quantitat de el preu erroni que hagués abonat.

Pescadors de Roses Planta Envasat SL no estarà obligat a subministrar a l'comprador cap producte al preu inferior incorrecte encara que la comanda estigués confirmat.

Els preus en https://www.pescadorsderoses.com/es/ inclouen IVA en el percentatge que en cada moment estipuli la Llei, excepte indicació en contra.

Les despeses d'enviament no es troben inclosos en el preu excepte si s'indica el contrari.

 

Admissibilitat per a la realització de compres

L'ús d'aquest web està restringit a persones majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar i obligar-se, pel que el seu ús comporta la declaració d'l'usuari en aquest sentit.

Només els productes de Pescadors de Roses Planta Envasat SL relacionats en la Confirmació d'Enviament seran objecte de contracte.

El contracte amb Pescadors de Roses Planta Envasat SL es podrà realitzar en català, espanyol o en anglès a elecció de l'usuari.

L'ús d'aquesta plataforma de compra comporta així mateix el compromís irrevocable de l'usuari d'actuar de bona fe, utilitzant aquesta web únicament per realitzar consultes o comandes legalment vàlids com a destinatari final dels mateixos; l'usuari manifesta que la seva intenció a l'adquirir productes a través de https://www.pescadorsderoses.com/es/ no és la revenda o distribució dels mateixos.

Pescadors de Roses Planta Envasat SL es reserva el dret de rebutjar o anul·lar, sense cap penalització, qualsevol demanat que, per les seves característiques o per qualsevol altra informació que pogués tenir Pescadors de Roses Planta Envasat SL pugui portar a sospitar que el mateix sigui fals o fraudulent o destinat a qualsevol activitat de revenda.

L'usuari es compromet a facilitar les dades que se li sol·liciten de forma veraç i exacta, consentint que Pescadors de Roses Planta Envasat SL pugui fer ús d'aquesta informació per posar-se en contacte amb els usuaris si fos necessari. L'usuari manifesta ser conscient que si no facilita tota la informació la comanda no podrà cursar.

Una vegada que l'usuari hagi introduït les seves dades, accedirà als detalls de la seva comanda on podrà revisar i modificar les seves dades d'enviament i de facturació, així com aplicar els possibles descomptes.

Un cop finalizadao la comanda se li redirigirà a les passarel·les de pagament corresponents.

Finalment, l'usuari rebrà un correu electrònic amb la confirmació i detalls de la seva compra.

 


Forma de pagament

Tots els pagaments corresponents a les transaccions efectuades mitjançant aquesta web es realitzaran bé mitjançant targeta, bé mitjançant contrareemborsament, d'acord amb l'estipulat en aquest apartat.

 

Pagaments amb targeta

Pescadors de Roses Planta Envasat SL posa a disposició dels usuaris una passarel·la de pagament telemàtic segur per a targetes de crèdit i dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i targetes anàlogues) oferta per l'entitat bancària Banc Sabadell.

A l'autoritzar el pagament l'usuari està confirmant que la targeta de crèdit o dèbit és de la seva titularitat. Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l'entitat emissora de les mateixes, de manera que si l'entitat no autoritza el pagament Pescadors de Roses Planta Envasat SL no serà responsable de la manca de lliurament o retard en el lliurament, no quedant formalitzada la compra.

La informació confidencial en relació als mitjans de pagament (números de targetes o codis d'autenticació) no seran emmagatzemades o conservats per Pescadors de Roses Planta Envasat SL en cap cas.

 

Pagaments Contrareembols

Aquesta modalitat de pagament tenen un sobrecost de el 5% de la transacció.

 

General a tots els mètodes de pagament

L'usuari es compromet a realitzar el pagament íntegre dels prodcutos adquirits en el temps establert per l'empresa.

 

POLÍTICA DE ENVIAMENTS I DEVOLUCIONS

Formalització de la Comanda

Prèviament a la formalització de la comanda l'usuari haurà de confirmar la seva acceptació de les condicions d'ús; efectuada l'acceptació, i realitzada la confirmació de compra el client rebrà, en cas de disponibilitat, un email de confirmació de Comanda amb els detalls de l'operació.

Les operacions de compra realitzades a partir de les 17 h, s'entendran realitzades el dia hàbil immediatament posterior.

Terminis de lliurament

El període de lliurament del producte serà igual o inferior a 2 dies hàbils (dilluns a divendres) des de la confirmació de la compra, per a enviaments dentrol del territori nacional.

En cas que el lliurament del prodcute excedeix el termini màxim estipulat, el client quedarà facutaldo per cancel·lar la comanda amb devolució de les quantitats abonades; aquesta cancel·lació no comportarà indemnització per cap de les parts.

Mètode de lliurament

Pescadors de Roses Planta Envasat SL habilita com a mètode de lliurament, el lliurament per empresa de paqueteria i l'opció de recollida directa en botiga.

Confirmat la comanda, l'empresa de paqueteria SEUR li lliurarà la seva comanda en el termini de 2 dies hàbils. Per a més informació sobre la seva entrega pot consultar la pàgina https://www.seur.com/es/empresas/servicios-disponibles/seur-frio/.

En qualsevol cas, la venda de productes es restringeix exclusivament a el territori nacional.

El client ha de posar en coneixement de Pescadors de Roses Planta Envasat SL qualsevol incident en el lliurament a través de correu electrònic: pescadors@depuradoraservimar.com

S'entendrà produïda el lliurament en el moment en què l'usuari (o un tercer en el seu nom) adquireixi la possessió material del producte, la qual cosa s'acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda a l'adreça de lliurament convinguda.

 

DRET DE DESISTIMENT

El client d'acord amb la legislació vigent, té dret a realitzar la devolució de la comanda en un termini inferior a 1 DIA natural a partir del lliurament del mateix.

Per realitzar una devolució, el client haurà de contactar amb Pescadors de Roses a través del correu electrònic d'atenció a client pescadors@depuradoraservimar.com dins el termini previst o bé seguir les consideracions aquí exposades. En cap cas Pescadors de Roses acceptarà devolucions que no s'ajustin al procediment i els canals marcats en aquesta política:

Els gastors d'enviament i de devolució no seran reemborsats.

No s'acceptaran devolucions de productes que hagin estat manipulats, que tinguin ús o als que s'hagi retirat els precintes de seguretat.

És indispensable que els productes a retornar conservin el packaging original.

Les devolucions es duran a terme amb lliurament directe del producte a la botiga o bé mitjançant enviament per qualsevol de les empreses de missatgeria nacionals a la següent adreça carrer Moll de Ribera s / n, 17480 Roses - Girona Espanya.

Un cop Pescadors de Roses verifiqui que els productes retornats compleixen els requisits d'autenticitat i estat exigit, el reemborsament de l'pagament es realitzarà mitjançant el mateix mètode en el qual es va realitzar la compra i en un període inferior a 7 dies hàbils.

 

MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE COMPRA

Pescadors de Roses Planta Envasat SL podrà alterar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, publicant-se la modificació de les mateixes en aquesta mateixa web. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.


LEGISLACIÓ APLICABLE

L'ús i els contractes de compra a través d'https://www.pescadorsderoses.com/es/ es regeixen per la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia sorgida de les presents condicions de compra serà sotmesa a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat Figueres, per raó de lloc de la presentació de l'servei.

NORMATIVA EUROPEA DE CONSUM

Hi ha una plataforma en línia de resolució alternativa de conflictes. Per recórrer a aquesta plataforma, l'usuari ha d'utilitzar el següent enllaç: http://ec.europa.eu/odr

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tot copyright, marca registrada i altres drets de propietat intel·lectual sobre els materials o continguts que es publiquen com a part de la pàgina web corresponen en tot moment a l'empresa i / o als que atorguen llicència per al seu ús.

Pescadors de roses planta envasat, SL

En línia

Pescadors de roses planta envasat, SL

Gràcies per contactar amb Pescadors de Roses, ben aviat l'atendrem!

20:44