Seitó

Preu per safata

Es venen en safates de 10-12 filets

4€/safata IVA inclós